Privacy beleid

Privacybeleid QUOLE Aesthetics

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze nieuwe privacywetgeving mogen wij uw persoonsgegevens in veel gevallen niet zonder uw toestemming bewaren en gebruiken.  Indien u een afspraak maakt voor consultatie met één van onze specialisten, registreren wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum en uw e-mailadres. Wij zullen niet alleen u, maar ook uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam 
Als medisch behandelaar moeten wij weten wie u bent. Wij willen immers zeker weten dat de juiste persoon de juiste behandeling krijgt. 

Geslacht 
Om u van een juist advies te kunnen voorzien, is het noodzakelijk dat wij weten wat uw geslacht is.  Geboortedatum  Uw leeftijd kan van invloed zijn op het advies dat u krijgt. Daarnaast is uw geboortedatum noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen en hebben wij uw geboortedatum nodig voor de communicatie met uw zorgverzekeraar. 

Adresgegevens 
Wij hebben uw adresgegevens nodig zodat we u per post informatie kunnen toesturen aangaande uw behandeling.

Telefoonnummer 
Wij hebben uw telefoonnummer nodig, zodat we u kunnen bereiken wanneer een afspraak vanwege onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Daarnaast hebben we uw telefoonnummer nodig om u voor (bijv. planning) en na de operatie (nazorg). Wij willen u dan snel kunnen bereiken en persoonlijk kunnen spreken. 

E-mailadres 
Wij hebben uw e-mailadres nodig, omdat wij hier bevestigingen voor afspraken naartoe sturen. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om nieuwsbrieven over soortgelijke diensten/producten en klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken toe te sturen. Wanneer u geen e-mails van QUOLE wenst te ontvangen, kunt u zich hier voor afmelden

QUOLE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

Gezondheid 
Uw behandeling kan alleen veilig verlopen als wij alle informatie over uw gezondheidstoestand tot onze beschikking hebben. Denk bijvoorbeeld aan hartafwijkingen, suikerziekte en allergieën. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Onze website gebruikt cookies. We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, die zonder toestemming van ouder(s) of voogd onze  website bezoeken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en voogden daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw kind, neem dan contact met ons op via info@medischcentrumwaalre.com. Wij zullen de betreffende informatie dan verwijderen. 

Burgerservicenummer (BSN) 
Zorgverleners zoals QUOLE zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN in de zorg wordt gebruikt om: 

• fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens; 
• eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering; 
• persoonsverwisseling te voorkomen; 
• betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude. 

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen wij patiënten om een geldig identiteitsbewijs te tonen. 

Doel verwerken persoonsgegevens: 
QUOLE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Om zo veilig en goed mogelijk te kunnen behandelen. Als QUOLE niet goed op de hoogte is van iemands gezondheid, kan dat fatale gevolgen hebben bij een behandeling. 
– Om u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.  QUOLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een veilige medische behandeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn, of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Een arts is alleen in staat om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens lang bewaard blijven. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
QUOLE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. QUOLE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
‘Op ziekenhuiswebsites kijken bedrijven met je mee’ en ‘Ziekenhuiswebsites volgen in strijd met wet bezoekers via cookies’, kopte verschillende media. Veel mensen weten niet hoe cookies precies werken. Wanneer moet je als bezoeker wel toestemming geven voor cookies en wanneer juist niet?

En hoe waarborgt QUOLE de privacy van haar patiënten? 
Uw bezoek aan onze website is een veilig bezoek.  Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Cookies zijn onder te verdelen in tracking cookies en technische cookies. QUOLE maakt alleen gebruik van technische cookies. Deze worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en om het sitegebruik zo prettig en intuïtief mogelijk te maken. Deze cookies vallen buiten de cookiewet. Hier hoeft dus geen toestemming voor worden gegeven door de websitebezoeker.  Cookies waar sites wel toestemming voor moeten vragen zijn zogenaamde tracking cookies. Dit zijn cookies die gebruikt worden om bezoekers op het internet te volgen. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat advertenties op andere websites gebaseerd zijn op de zoekgeschiedenis van een bezoeker. In het geval van ziekenhuiswebsites is dat extra gevoelig, omdat uit iemands surfgedrag zou kunnen worden afgeleid met welke medische problemen hij kampt. QUOLE beschermt de (medische) gegevens van haar bezoekers en heeft dergelijke cookies op haar website daarom uitgeschakeld. 

Wat doen wij om uw privacy te garanderen: 
Voor het gebruik van de technische cookies heeft QUOLE met de aanbieder van het webanalysepakket een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd. De gegevens die met dit webanalysepakket verzameld worden, worden niet met andere partijen gedeeld, maar worden gebruikt om de website beter te laten functioneren. QUOLE heeft zgn. tracking cookies geblokkeerd om de privacy van haar bezoekers te garanderen. 

Verwijderen cookies 
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies, is het mogelijk dat sommige gedeelten van van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QUOLE, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wanneer u ons vraagt om uw gegevens naar een andere organisatie door te sturen, sturen wij alleen de gegevens door, die betrekking hebben op de relevante indicatiestelling. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medischcentrumwaalre.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, maken wij een afspraak met u in de kliniek en vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.  QUOLE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
QUOLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@medischcentrumwaalre.com, of maak gebruik van ons klachtenformulier. 
Functionaris gegevensbescherming 
Patrick Dielis is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van QUOLE. Hij is te bereiken via patrick.dielis@QUOLE.com. De FG kunt u benaderen wanneer er een vermoeden bestaat dat QUOLE slordig, onveilig of niet volgens de wet met uw persoonsgegevens omgaat. Verder kunt u uw vragen over persoonsgegevens, opvraging van uw eigen dossier, inzage en wijzigingen van persoonsgegevens doorgeven aan de FG. Meer informatie over het takenpakket en verantwoordelijkheden van de FG kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.